DZIENNIK USTAW
Ikona dokumenty
MONITOR POLSKI
Ikona dokument
ARCHIWALNA STRONA GMINY
Ikona strona internetowa

Wójt Gminy Drukuj Zapisz

 

Edward Jarzynka 

ejarzynka@borzechow.eu

ug@borzechow.eu

tel. 81 5111702 w. 30

Do zakresu zadań Wójta Gminy należy:

 • reprezentowanie Urzędu na zewnątrz,
 • podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności,
 • wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu,
 • zapewnienie przestrzegania prawa przez wszystkich pracowników Urzędu,
 • okresowe zwoływanie narad z udziałem pracowników w celu uzgodnienia ich współdziałania i realizacji zadań,
 • koordynowanie działalności pracowników Urzędu oraz organizowanie ich współpracy,
 • udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,
 • upoważnienie Sekretarza lub innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 • nadzór i kontrola przestrzegania tajemnicy państwowej i służbowej,
 • nadzorowanie realizacji zadań Gminy w zakresie obrony cywilnej, spraw wojskowych i obronnyci,
 • składanie jednoosobowo oświadczeń  woli w imieniu  Gminy  w zakresie Zarządu mieniem,
 • wykonywaniem innych  zadań  zastrzeżonych  dla Wójta przez  przepisy prawa, Regulamin oraz uchwały Rady Gminy,
 • sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad realizacją zadań prowadzonych przez pracowników.
Powrót