DZIENNIK USTAW
Ikona dokumenty
MONITOR POLSKI
Ikona dokument
ARCHIWALNA STRONA GMINY
Ikona strona internetowa

Skarbnik Gminy Drukuj Zapisz

Lidia Gąska

lgaska@borzechow.eu

tel. 81 5111703 w. 15

Zadania Skarbnika Gminy obejmują w szczególności:

  • prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • opracowywanie projektów budżetu Gminy,
  • kontrasygnata czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych,
  • wykonywanie budżetu i organizowanie gospodarki finansowej Gminy,
  • opiniowanie decyzji wywołujących skutki finansowe dla budżetu,
  • opracowywanie okresowych analiz i sprawozdań o sytuacji finansowej Gminy i z wykonania budżetu Gminy oraz zgłaszanie swoich propozycji Wójtowi i Radzie Gminy,
  • sprawowanie nadzoru w zakresie spraw podatków i opłat lokalnych, prowadzenia kasy Urzędu, spraw płacowych,
  • sprawowanie kontroli nad gospodarką finansową gminnych jednostek organizacyjnych,
  • rozliczanie wpłat z tytułu czynszów dzierżawnych za obwód łowiecki.
Powrót