DZIENNIK USTAW
Ikona dokumenty
MONITOR POLSKI
Ikona dokument
ARCHIWALNA STRONA GMINY
Ikona strona internetowa

Sekretarz Gminy Drukuj Zapisz

Bożena Kędzierska-Bednarz

sekretarz@borzechow.eu

tel. 81 516 14 09

lub 81 5111702 w.16

Do zadań Sekretarza Gminy należy w szczególności:

 • zapewnienie zgodności wydawanych decyzji i działania Urzędu z obowiązującymi przepisami prawa,
 • organizacja pracy Urzędu i koordynowanie działań podejmowanych przez poszczególne stanowiska pracy,
 • nadzorowanie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej,
 • organizowanie współdziałania z sołectwami oraz jednostkami organizacyjnymi Gminy,
 • nadzorowanie przestrzegania zasady rzetelnego i terminowego załatwiania spraw Obywateli,
 • zapewnienie skutecznego sposobu publikacji obwieszczeń oraz wszelkich informacji o charakterze publicznym  na terenie Gminy,
 • inicjowanie i tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji pracowników samorządowych,
 • wydawanie poświadczeń urzędowych oraz zaświadczeń z zakresu zatrudnienia i płac pracowników,
 • prowadzenie spraw związanych z kontrolą zarządczą i zarządzaniem ryzykiem w Urzędzie,
 • prowadzenie spraw związanych z organizacją wyborów /samorządowych,  Prezydenta RP, do Sejmu i Senatu RP oraz organów jednostek pomocniczych Gminy,
 • sporządzanie testamentów allograficznych.
Powrót