DZIENNIK USTAW
Ikona dokumenty
MONITOR POLSKI
Ikona dokument
ARCHIWALNA STRONA GMINY
Ikona strona internetowa

Pracownicy Urzędu Drukuj Zapisz

Pracownicy Urzędu
Nazwa
Stanowiska
Pracownik Telefon E-mail Numer pokoju
Wójt Gminy Borzechów Edward Jarzynka 81 5111702 w.30 ejarzynka@borzechow.eu 9
Z-ca Wójta Gminy Borzechów
Barbara Czerwińska 81 5161406, 81 5111702 w.26 bczerwinska@borzechow.eu 12
Sekretarz Gminy Borzechów Bożena Kędzierska-Bednarz 81 516 14 09, 81 5111702 w. 16 sekretarz@borzechow.eu 1
Skarbnik Gminy Borzechów Lidia Gąska 81 5111703 w.15, 815161403 lgaska@borzechow.eu 7
Kierownik USC Renata Moryl 81 5111702, fax. 81 5111024 usc@borzechow.eu 6
Kierownik Referatu Infrastruktury i Ochrony Środowiska Łukasz Stępniak 81 5161405, 81 5111702 w.25 lukasz@borzechow.eu 11
Kierownik Referatu Finansowo-Księgowego, Księgowość budżetowa Tomasz Syroka 81 5111703 w. 15 tsyroka@borzechow.eu 7
Księgowość płacowa Oktawia Bartoszcze 81 5111702 w. 23 obartoszcze@borzechow.eu 5
Księgowość Placówek Oświatowych i GOPS Urszula Dubil 81 5111702 w.23 udubil@borzechow.eu 5
Sekretariat Magdalena Bieniek 81 5111702,03, 815161400, fax. 81 5111024 ug@borzechow.eu 8
Insp. ds. Inwestycji i Remontów oraz Ochrony Środowiska Mieczysław Jakubowski 81 5161405, 81 5111702 w.25 ug@borzechow.eu 11
Wymiar podatku i opłat lokalnych, działalność gospodarcza Monika Sokalska-Zgliniecka 81 5111702 w. 17 msokalska@borzechow.eu 13
Referent.ds księgowości Anna Stępień 81 5111703 w. 17 astepien@borzechow.eu 13
Księgowość podatkowa Sylwia Woźniak 81 5111702 w.17 podatki@borzechow.eu 13
podinsp. ds. zamówień publicznych i ochrony środowiska Ewa Abramowicz 815111702 w.21 eabramowicz@borzechow.eu 14
Obsługa Kasy Marzena Sapuła 81 5111703 w. 21 msapula@borzechow.eu 15
Sprzątaczka Dorota Bigos-Woś 815111702    
Pracownik gospodarczy Mariusz Murlak 815111702    
Pracownik gospodarczy Katarzyna Chromik 815111702    
Powrót