DZIENNIK USTAW
Ikona dokumenty
MONITOR POLSKI
Ikona dokument
ARCHIWALNA STRONA GMINY
Ikona strona internetowa

Walory przyrodnicze Drukuj Zapisz

Krajobraz gminy Borzechów kształtują rozległe tereny Równiny Bełżyckiej przechodzące w łagodne pagórki Wzniesień Urzędowskich. Brak zakładów przemysłowych korzystnie wpływa na środowisko naturalne- nie ingerując w czystość wód i powietrza, a także na walory krajobrazowe- nie zakłócając horyzontalnych, uspokajających widoków wertykalnymi kominami.
 
Na skraju Kłodnicy Dolnej znajdują się źródła Chodelki. Rzeka przepływa przez teren dawnego parku przydworskiego. Obecnie są tam dwa stawy i kilka sadzawek. Malowniczość Chodelki podziwiać można o każdej porze roku. Na brzegach pośród traw kwitną żółte jaskry, mniszek lekarski, stokrotki, kaczeńce i niezapominajki. Można tu również znaleźć złocienie, rdest wężownik, firletkę poszarpaną, kulik zwisły. Na brzegach rosną drzewa i krzewy: olsza czarna, brzoza, wierzba, czeremcha, kalina koralowa, trzmielina, bez czarny. Brzegi stawów porastają turzyce, trzcina, pałka szerokolistna, irys żółty. W 1990 roku tereny te weszły w skład Chodelskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Woda w Chodelce jest bardzo czysta i dzięki temu powstaje tu wiele stawów hodowlanych. W okolicach Borowa istnieje hodowla pstrąga tęczowego.
 
Lasy na terenie gminy Borzechów zajmują powierzchnię 644 ha. Najwięcej gruntów zalesionych jest w Majdanie Skrzyneckim, który położony jest na terenie Choldelskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Okoliczne lasy "pachną żywicą"- sosna zwyczajna jest najczęściej występującym tu drzewem. Oprócz sosny występują tu m.in.: brzoza brodawkowata, dąb szypułkowy, grab, osika. Spotyka się również dzikie czereśnie i jabłonie. Rosną jarzębiny, głogi, jałowce, kruszyna pospolita, kalina koralowa (dwa ostatnie podlegają ochronie częściowej). W lasach kwitną fiołki, zawilce- gajowy i żółty, ściśle chroniona pierwiosnka lekarska i wiele innych. W maju kwitną całe łany konwalii (pod ochroną częściową). Lasy obfitują w grzyby: borowiki, kozaki, kurki, podgrzybki, maślaki, gołąbki, kanie, opieńki. Można tu zbierać poziomki, borówki, jagody, jeżyny. Najczęściej spotykanymi ssakami są: wiewiórki, lisy, sarny, dziki, leśne kuny i jeże.
 
Na terenie parku przydworskiego w Kłodnicy Dolnej zostało dużo ozdobnych drzew z okresu jego świetności. Niektóre z nich są rzadkością w Europie.
 
Zabudowania i obejścia gospodarcze na terenie gminy bogate są w ozdobne drzewa, krzewy i kwiaty. Obiekty użyteczności publicznej usytuowane są wśród bogatej zieleni i dużej ilości drzew.
Powrót