Akty prawne Drukuj Zapisz

Ikona pdfUCHWAŁA NR XXI/114/13 RADY GMINY BORZECHÓW z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [60.60 KB]

Ikona pdfUCHWAŁA NR IV/26/15 RADY GMINY BORZECHÓW z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi., plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [93.10 KB]

Ikona pdfUCHWAŁA NR XIII/82/20 RADY GMINY BORZECHÓW z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [581.18 KB]

Ikona pdfUCHWAŁA NR XXI/115/13 RADY GMINY BORZECHÓW z dnia 8 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [66.68 KB]

Ikona pdfUchwała Nr XIV/99/20 Rady Gminy Borzechów z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowani tych odpadów, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [75.08 KB]

Ikona pdfZałącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/99/20 Rady Gminy Borzechów z dnia 31 lipca 2020r. Regulamin Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Borzechowie, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [123.24 KB]

Ikona pdfZałącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/99/20 Rady Gminy Borzechów z dnia 31 lipca 2020r. Zgłoszenie niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne lub prowadzącego Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych., plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [86.07 KB]

Powrót