DZIENNIK USTAW
Ikona dokumenty
MONITOR POLSKI
Ikona dokument
ARCHIWALNA STRONA GMINY
Ikona strona internetowa

Akty prawne Drukuj Zapisz

 

Ikona pdfUCHWAŁA NR NR XXIII/157/21 RADY GMINY BORZECHÓW z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik i worek, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [169.19 KB]

Ikona pdfUCHWAŁA NR XXII/152/21 RADY GMINY BORZECHÓW z dnia 21 października 2021 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowani tych odpadów, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [880.02 KB]

Ikona pdfUCHWAŁA NR XXV/173/22 RADY GMINY BORZECHÓW z dnia 9 marca 2022 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [162.20 KB]

Ikona pdfUCHWAŁA NR XXIII/158/21 RADY GMINY BORZECHÓW z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.02 MB]

Ikona pdfUCHWAŁA NR XXIII/157/21 RADY GMINY BORZECHÓW z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik i worek, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [169.19 KB]

Ikona pdfUCHWAŁA NR XXII/151/21 RADY GMINY BORZECHÓW z dnia 21 października 2021 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Borzechów, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [602.12 KB]

Ikona pdfUCHWAŁA NR XVI/115/20 RADY GMINY BORZECHÓW z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie postanowienia o odpłatnym przyjmowaniu przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych odpadów z działalności rolniczej, niestanowiących odpadów komunalnych, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [138.96 KB]

Powrót