Struktura Urzędu Drukuj Zapisz

Gmina Borzechów

 • Urząd Gminy Borzechów
  • Sekretarz
  • Skarbnik Gminy
  • Urząd Stanu Cywilnego
  • Referat ds. Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska
  • Referat Finansowo-Księgowy
  • Samodzielne Stanowiska Pracy
Powrót