DZIENNIK USTAW
Ikona dokumenty
MONITOR POLSKI
Ikona dokument
ARCHIWALNA STRONA GMINY
Ikona strona internetowa

RODO Drukuj Zapisz

Wójt Gminy Borzechów wyznaczył na Inspektora Ochrony Danych Pana Adama WALCZUKA, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: inspektor@cbi24.pl lub telefonicznie:  534 883 007.

 

Ikona odt KL. inf_ kontrola zbiorników bezodpływowych 2024.odt, plik: Rozszerzenie: odt, Rozmiar: [ 8,67 kB ]

 

Ikona docx Klauzula inf. _ zarządzanie kryzysowe.docx, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [ 23,67 kB ]

 

 

Klauzula informacyjna - zwrot podatku akcyzowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 2023 r. 

 

Ikona docx Klauzula informacyjna - zwrot podatku akcyzowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 2023 r..docx, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [ 17,74 kB ]

 

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych w Centralnym Rejestrze Wyborców

 

Ikona pdf klauzula CRW (2).pdf, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [ 152,35 kB ]

 

 

Klauzura informacyjna do korespondencji

Ikona docKlauzura informacyjna do korespondencji , plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [35.00 KB]

Klauzula informacyjna w celu udzielenia czasowej ochrony na terytorium RP 27.02.22

Ikona docxKlauzula informacyjna w celu udzielenia czasowej ochrony na terytorium RP 27.02.22, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [19.13 KB]

w j. ukraińskim

Ikona docxUA Klauzula informacyjna w celu udzielenia czasowej ochrony na terytorium RP 27.02.22 UA (1), plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [20.48 KB]

 

 

plik doc

Ikona docxWzór ogólnej klauzuli informacyjnej, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [17.68 KB]

 

Ikona pdfKlauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)., plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [230.84 KB]

Ikona pdfKlauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)., plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [232.03 KB]

Ikona pdfKlauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych)., plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [237.26 KB]

Powrót