DZIENNIK USTAW
Ikona dokumenty
MONITOR POLSKI
Ikona dokument
ARCHIWALNA STRONA GMINY
Ikona strona internetowa

PODATKI I OPLATY LOKALNE Drukuj Zapisz

Podatek od środków transportowych

Droga
Deklarację należy składać, w terminie do dnia 15 lutego organowi podatkowemu, na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia oko-liczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.
 
Podatek od środków transportowych, jest płatny w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku.
 
Podatek można opłacić w banku na rachunek Urzędu Gminy lub kartą w kasie urzędu;
32-8687-0009-2002-2500-0127-0004
 
Załączniki:
 
 
deklaracje znajdują się na stronie Ministerstwa Finansów pod adresem https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/
Autor: Gmina Borzechów
Powrót