DZIENNIK USTAW
Ikona dokumenty
MONITOR POLSKI
Ikona dokument
ARCHIWALNA STRONA GMINY
Ikona strona internetowa

KULTURA I SPORT Drukuj Zapisz

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W 2021 R. Z ZAKRESU WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ NA TERENIE GMINY BORZECHÓW

Logo gminy a tle osób podających sobie dokumenty
09 lutego 2021
ORG.524.1.2021
Borzechów, dn. 8.02.2021 r.
 
 
 
WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W 2021 R. Z ZAKRESU WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ NA TERENIE GMINY BORZECHÓW
 
 
 
 
 
  1. Wójt  Gminy Borzechów na podstawie art. 15 ust. 2  ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.), dokonał wyboru podmiotu realizującego zadania Gminy Borzechów z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w ramach ogłoszonego konkursu ofert dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.
  2. Nazwa podmiotu, tytuł zadania, forma przyznania dotacji oraz przyznana kwota dotacji:

 

Nazwa i adres organizacji:

Gminny Klub Sportowy

„PERŁA” Borzechów
24-224 Borzechów

Tytuł zadania: „wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy Borzechów”
Forma przyznanej dotacji: powierzenie
Przyznana kwota dotacji: 70.000

 

Autor: Gmina Borzechów
Powrót