Statut Drukuj Zapisz

Statut Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej

Treść zgodna ze wpisem do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej z dnia 23.01.2008 r. NR KRS:0000116212.

 

Treść statutu jest dostępna pod linkiem: https://sip.lex.pl/akty-prawne/mp-monitor-polski/nadanie-statutu-zwiazkowi-ochotniczych-strazy-pozarnych-ustalenie-16819134 w załączniku nr 2

 

Powrót