DZIENNIK USTAW
Ikona dokumenty
MONITOR POLSKI
Ikona dokument
ARCHIWALNA STRONA GMINY
Ikona strona internetowa

Statut Drukuj Zapisz

Statut Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej

Treść zgodna ze wpisem do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej z dnia 23.01.2008 r. NR KRS:0000116212.

 

Treść statutu jest dostępna pod linkiem: https://sip.lex.pl/akty-prawne/mp-monitor-polski/nadanie-statutu-zwiazkowi-ochotniczych-strazy-pozarnych-ustalenie-16819134 w załączniku nr 2

 

Powrót