DZIENNIK USTAW
Ikona dokumenty
MONITOR POLSKI
Ikona dokument
ARCHIWALNA STRONA GMINY
Ikona strona internetowa

ZAPROSZENIA NA SESJE RADY GMINY Drukuj Zapisz

XXXVIII sesja Rady Gminy Borzechów

XXXVIII  sesja  Rady Gminy Borzechów
27 marca 2024

04 kwietnia 2024 r. o godz. 8:00 w sali konferencyjnej UG .

INFORMACJA

 

    W dniu 04 kwietnia 2024 r. odbędzie się  XXXVIII  sesja  Rady Gminy Borzechów. 

Rozpoczęcie obrad nastąpi o godz. 8:00 w sali konferencyjnej UG .

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji

2. Przyjęcie porządku obrad

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Borzechów

7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Borzechów

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ”Strategii Rozwoju Ponadlokalnego do roku  2030 jednostek Samorządu Terytorialnego Porozumienia partnerskiego BYSTRZYCA”

9.  Sprawozdanie z realizacji gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony  ofiar przemocy w rodzinie na lata 2023-2027 w gminie Borzechów za rok 2023

10.  Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2023

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Borzechów na lata 2024-2026

12. Sprawy różne

13. Zamknięcie sesji.                            

Autor: Stępniak Łukasz
Powrót