DZIENNIK USTAW
Ikona dokumenty
MONITOR POLSKI
Ikona dokument
ARCHIWALNA STRONA GMINY
Ikona strona internetowa

ZAPROSZENIA NA SESJE RADY GMINY Drukuj Zapisz

INFORMACJA     W dniu 29 grudnia 2023 r. odbędzie się  XXXVI  sesja  Rady Gminy Borzechów

INFORMACJA

    W dniu 29 grudnia 2023 r. odbędzie się  XXXVI  sesja  Rady Gminy Borzechów
15 grudnia 2023

Rozpoczęcie obrad nastąpi o godz. 11:00 w sali konferencyjnej UG 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji

2. Przyjęcie porządku obrad

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok

7. Podjęcie uchwały w sprawie  wieloletniej prognozy finansowej

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy  finansowej Powiatowi Lubelskiemu

9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia  Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Borzechów

10. Sprawy różne

11. Zamknięcie sesji.                  

Autor: Stępniak Łukasz
Powrót