DZIENNIK USTAW
Ikona dokumenty
MONITOR POLSKI
Ikona dokument
ARCHIWALNA STRONA GMINY
Ikona strona internetowa

ZAPROSZENIA NA SESJE RADY GMINY Drukuj Zapisz

INFORMACJA W dniu 30 grudnia 2020 r. odbędzie się XVII sesja Rady Gminy Borzechów.

Napis na niebieskim tle z napisem: SESJA RADY GMINY
17 grudnia 2020

Rozpoczęcie obrad nastąpi o godz.9:00 w remizie OSP Borzechów .

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Ślubowanie radnego
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubelskiemu
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Borzechów
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2021 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego
 11. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2020 roku
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  na rok  2021.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
 14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dn. 10.10.2020 r. w przedmiocie  masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2
 15. Sprawy różne
 16. Zamknięcie sesji.
Autor: Gmina Borzechów
Powrót