DZIENNIK USTAW
Ikona dokumenty
MONITOR POLSKI
Ikona dokument
ARCHIWALNA STRONA GMINY
Ikona strona internetowa

Program Czyste Powietrze Drukuj Zapisz

Dane liczbowe dla Gminy Borzechów udostępnione przez WFOŚiGW w Lublinie, stan na dzień 31.03.2023 r.

Logo programu czyste powietrz

Liczba złożonych Wniosków o dofinansowanie: 67
Liczba zawartych umów o dofinansowanie: 50

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 30

Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 731 051,87 zł

 

 GŁÓWNE CELE I ZAŁOŻENIA PROGRAMU 

Celem Programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródła ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Czyste powietrze jest skierowane do osób fizycznych, które są właścicielami lub współwłaścicielami domów jednorodzinnych, jak również wyodrębnionych Księgą Wieczystą lokali mieszkalnych, segmentów oraz bliźniaków.

Dofinansowanie obejmuje wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe.

Dotacje na termomodernizację domu i wymianę źródeł ciepła wynosi:

  • do 66 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania,
  • do 99 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania lub
  • do 135 000 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania.

 

Od 3 styczna 2023 r. w ramach zmian Programu podwyższone zostały progi dochodowe:

NAJWYŻSZY poziom dofinansowania  przy miesięcznym dochodzie na osobę w gospodarstwie domowym nie przekraczającym 1090 zł  gosp. wieloosobowe lub 1526 zł gosp. jednoosobowe

PODWYŻSZONY poziom dofinansowania przy miesięcznym dochodzie na osobę w gospodarstwie domowym nie przekraczającym 1894 zł gosp. wieloosobowe lub 2651 zł gosp. jednoosobowe 

PODSTAWOWY poziom dofinansowania przy dochodzie rocznym wnioskodawcy nie przekraczającym 135 tysięcy zł.

 

Dofinansowanie otrzymać można na:

1. Zakup i montaż nowego źródła ciepła

2. Przyłącze i instalacje wewnętrzne na potrzeby źródła ciepła

3. Zakup i montaż/modernizacja instalacji wewnętrznych centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w tym montaż zaworów z głowicami termostatycznymi

4. Ocieplenie ścian zewnętrznych części nadziemnej

5. Ocieplenie ścian  zewnętrznych części podziemnej

6. Ocieplenie dachu/stropodachu

7. Ocieplenie stropu pod poddaszem nieogrzewanym

8. Ocieplenie stropu nad piwnicą nieogrzewaną

9. Ocielenie podłogi na gruncie

10. Ocieplenie ścian wewnętrznych oddzielających pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych

11. Zakup i wymiana stolarki zewnętrznej -  okien i drzwi balkonowych

12. Zakup i wymiana drzwi zewnętrznych

13. Zakup i montaż wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła

14. Zakup i montaż kolektorów słonecznych

15. Zakup i montaż  mikroinstalacji fotowoltaicznej

 

Szczegółowe informacje na temat Programu

Autor: Gmina Borzechów
Powrót