DZIENNIK USTAW
Ikona dokumenty
MONITOR POLSKI
Ikona dokument
ARCHIWALNA STRONA GMINY
Ikona strona internetowa

Program Czyste Powietrze Drukuj Zapisz

Dane liczbowe dla Gminy Borzechów udostępnione przez WFOŚiGW w Lublinie na dzień 31.12.2022 r.

Grafika z logo programu czyste powietrze
Liczba złożonych Wniosków o dofinansowanie: 59
Liczba zawartych umów o dofinansowanie: 48
Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 27
Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 619 935,85zł
Autor: Gmina Borzechów
Powrót