DZIENNIK USTAW
Ikona dokumenty
MONITOR POLSKI
Ikona dokument
ARCHIWALNA STRONA GMINY
Ikona strona internetowa

AKTUALNOŚCI Drukuj Zapisz

Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Obrońców Polskości w Kłodnicy Dolnej

Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Obrońców Polskości w Kłodnicy Dolnej
21 czerwca 2024

Oferty z podanym adresem do korespondencji należy składać  w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Obrońców Polskości w Kłodnicy Dolnej”, w terminie do 08 lipca 2024 r. do godz. 15.00  w sekretariacie Urzędu Gminy Borzechów lub drogą pocztową na adres: Urząd Gminy

      Borzechów, 24-224 Borzechów. Za termin złożenia dokumentów przesłanych drogą pocztową uważa się datę ich wpływu do Urzędu

 

Ikona pdf ogłoszenie o konkursie, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [ 183,53 kB ]

 

Autor: Stępniak Łukasz
Powrót