DZIENNIK USTAW
Ikona dokumenty
MONITOR POLSKI
Ikona dokument
ARCHIWALNA STRONA GMINY
Ikona strona internetowa

AKTUALNOŚCI Drukuj Zapisz

Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję: G1ANT ROBOT Sp. z o. o. ul. Stepowa 34D, 30-698 Kraków.

Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję: G1ANT ROBOT Sp. z o. o. ul. Stepowa 34D, 30-698 Kraków.
20 maja 2024

Data złożenia petycji: 08.05.2024 r. Sposób załatwienia petycji – w przewidywanym terminie załatwienia petycji zostanie wysłane do podmiotu wnoszącego petycję zawiadomienie o sposobie jej załatwienia.

Autor: Stępniak Łukasz
Powrót