DZIENNIK USTAW
Ikona dokumenty
MONITOR POLSKI
Ikona dokument
ARCHIWALNA STRONA GMINY
Ikona strona internetowa

AKTUALNOŚCI Drukuj Zapisz

Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Obrońców Polskości w Kłodnicy Dolnej

Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Obrońców Polskości w Kłodnicy Dolnej
29 kwietnia 2024

Oferty z podanym adresem do korespondencji należy składać  w zamkniętych kopertach  

      z dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Obrońców 

      Polskości w Kłodnicy Dolnej”, w terminie do 15 maja 2024 r. do godz. 15.00   

      w sekretariacie Urzędu Gminy Borzechów lub drogą pocztową na adres: Urząd Gminy 

      Borzechów, 24-224 Borzechów. Za termin złożenia dokumentów przesłanych drogą 

      pocztową uważa się datę ich wpływu do Urzędu.

 

Ikona pdf KONKURS - DYREKTOR.pdf, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [ 189,62 kB ]

 

Autor: Stępniak Łukasz
Powrót