DZIENNIK USTAW
Ikona dokumenty
MONITOR POLSKI
Ikona dokument
ARCHIWALNA STRONA GMINY
Ikona strona internetowa

AKTUALNOŚCI Drukuj Zapisz

KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA PRZEDSZKOLA W BORZECHOWIE

KONKURS NA  STANOWISKO  DYREKTORA  PRZEDSZKOLA W BORZECHOWIE
29 kwietnia 2024

Oferty z podanym adresem do korespondencji należy składać  w zamkniętych kopertach  

      z dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola w Borzechowie”,

      w terminie do 15 maja 2024 r. do godz. 15.00 w sekretariacie Urzędu Gminy 

      Borzechów lub drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Borzechów, 24-224 Borzechów. 

      Za termin złożenia dokumentów przesłanych drogą  pocztową uważa się datę ich wpływu 

      do Urzędu.

 

 

Ikona pdf KONKURS - DYREKTOR -Przedszkole.pdf, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [ 189,83 kB ]

 

Autor: Stępniak Łukasz
Powrót