DZIENNIK USTAW
Ikona dokumenty
MONITOR POLSKI
Ikona dokument
ARCHIWALNA STRONA GMINY
Ikona strona internetowa

AKTUALNOŚCI Drukuj Zapisz

Zawiadomienie o XXXVII sesji Rady Gminy Borzechów.

Niebieski baner z białymi literami głoszącymi "SESJA RADY GMINY" z niewyraźnym tłem przedstawiającym pomieszczenie, prawdopodobnie salę konferencyjną.
31 stycznia 2024

W dniu 07 lutego 2024 r. odbędzie się XXXVII sesja Rady Gminy Borzechów. Rozpoczęcie obrad nastąpi o godz. 9:00 w sali konferencyjnej UG .

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/254/23 z dnia 29 grudnia 2023 r.   w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubelskiemu
 7. Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na  rok  2025
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa  w Kłodnicy Dolnej 
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa  w Kłodnicy Dolnej w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Polski Ład
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Borzechów do 2030 roku oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji
 11. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania  z pomocy w formie zasiłku celowego realizowanego jako świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w formie posiłku lub żywności  dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028
 13. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borzechowie   za rok 2023 oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej na rok 2024
 14. Podjęcie uchwały w sprawie petycji dotyczącej wystąpienia do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej o  podjęcie inicjatywy ustawodawczej w zakresie nowelizacji ustaw kodeksu postępowania  cywilnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i innych powiązanych   tematycznie
 15. Sprawy różne
 16. Zamknięcie sesji.  
Autor: Ewa Urban
Powrót