AKTUALNOŚCI Drukuj Zapisz

XXXIV sesja Rady Gminy Borzechów

XXXIV  sesja  Rady Gminy Borzechów
11 września 2023

21 września 2023 , g. 10:00 w sali konferencyjnej UG

INFORMACJA

 

    W dniu 21 września 2023 r. odbędzie się  XXXIV  sesja  Rady Gminy Borzechów. 

Rozpoczęcie obrad nastąpi o godz. 10:00 w sali konferencyjnej UG .

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji

2. Przyjęcie porządku obrad

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

6. Podjęcie uchwały w sprawie wydzielonego rachunku dochodów 

7. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Borzechowie

8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji Programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego -  edycja 2024

9. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru ławnika Sądu Rejonowego w Kraśniku na kadencję 2024 - 2027

10. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działanie Wójta Gminy Borzechów

11. Sprawy różne

12. Zamknięcie sesji.      

Autor: Stępniak Łukasz
Powrót