DZIENNIK USTAW
Ikona dokumenty
MONITOR POLSKI
Ikona dokument
ARCHIWALNA STRONA GMINY
Ikona strona internetowa

AKTUALNOŚCI Drukuj Zapisz

XXXIV sesja Rady Gminy Borzechów

XXXIV  sesja  Rady Gminy Borzechów
11 września 2023

21 września 2023 , g. 10:00 w sali konferencyjnej UG

INFORMACJA

 

    W dniu 21 września 2023 r. odbędzie się  XXXIV  sesja  Rady Gminy Borzechów. 

Rozpoczęcie obrad nastąpi o godz. 10:00 w sali konferencyjnej UG .

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji

2. Przyjęcie porządku obrad

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

6. Podjęcie uchwały w sprawie wydzielonego rachunku dochodów 

7. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Borzechowie

8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji Programu "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego -  edycja 2024

9. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru ławnika Sądu Rejonowego w Kraśniku na kadencję 2024 - 2027

10. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na działanie Wójta Gminy Borzechów

11. Sprawy różne

12. Zamknięcie sesji.      

Autor: Stępniak Łukasz
Powrót