DZIENNIK USTAW
Ikona dokumenty
MONITOR POLSKI
Ikona dokument
ARCHIWALNA STRONA GMINY
Ikona strona internetowa

AKTUALNOŚCI Drukuj Zapisz

Zamrożenie cen prądu. Kto musi złożyć wniosek do końca czerwca?

Zamrożenie cen prądu. Kto musi złożyć wniosek do końca czerwca?
13 czerwca 2023

Osoby chcące złożyć wniosek o zamrożenie cen prądu dla gospodarstw domowych na szczególnych warunkach muszą się pospieszyć. Termin mija już niedługo, dlatego chętni, którzy spełniają kryteria podwyższonych limitów, powinni zająć się tym jak najszybciej. Na czym polega zamrożenie cen prądu, jakie są zasady i kto może złożyć wniosek? Wyjaśniamy.

Zamrożenie cen prądu – na czym polega?
Zamrożenie cen prądu reguluje Ustawa o "szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej" z dnia 7 października 2022 roku. W zamyśle ma ona zapewniać wsparcie dla odbiorców energii elektrycznej w związku z czynnikami zewnętrznymi, które wpływają na wzrosty cen.

 „Mrożenie cen i stawek opłat” to wyjątkowa forma wsparcia dla gospodarstw domowych będąca odpowiedzią Rządu RP na wywołane przyczynami zewnętrznymi (napaść Rosji na Ukrainę, szkodliwe działania rosyjskiej spółki Gazprom oraz spekulacje na rynku unijnych uprawnień do emisji CO2) wzrosty cen energii elektrycznej w ostatnich miesiącach. Wsparcie polega na zamrożeniu rachunków za energię elektryczną w 2023 r. na poziomie z roku 2022 dla określonych limitów zużycia. 


W praktyce polega to na tym, że każda osoba uprawniona może płacić rachunki zgodnie z zamrożonymi stawkami za prąd z 2022 roku. Aby skorzystać z tej formy pomocy, trzeba spełnić określone w Ustawie warunki dotyczące limitów zużycia.


 
Zamrożenie cen prądu – jakie są zasady i obowiązujące limity?
Możliwość zamrożenia cen prądu mają osoby, które spełniają określone limity dotyczące zużycia energii elektrycznej. Wyjątek stanowią odbiorcy, którzy podpisali z dostawcą umowę z gwarancją stałej ceny prądu. Jakie taryfy obejmuje mrożenie cen prądu? Mowa tu o taryfach dotyczących odbiorców w gospodarstwach domowych oraz grupie taryfowej G (np. pomieszczenia gospodarcze lub garaże). 

Jakie obowiązują roczne limity zużycia energii elektrycznej? Ustawa mówi o: 

limicie do 2 MWh dla wszystkich gospodarstw domowych; 
limicie do 2,6 MWh dla gospodarstw domowych, w których mieszkają osoby z niepełnosprawnościami; 
limicie do 3 MWh dla gospodarstw domowych, w których mieszkają rodziny posiadające Kartę Dużej Rodziny oraz dla rolników; 
limicie do 250 kWh w przypadku działek usytuowanych na rodzinnych ogródkach działkowych. 
Gospodarstwa domowe, które mieszczą się w limicie do 2 MWh nie muszą składać żadnych oświadczeń czy wniosków. Taka konieczność występuje tylko w przypadku osób spełniających szczególne warunki uprawniające do zwiększenia limitu.

  
 Wszyscy odbiorcy w gospodarstwach domowych mają prawo do skorzystania z preferencyjnego limitu zużycia energii wynoszącego 2 MWh i nie muszą z tego tytułu składać oświadczeń czy dokumentów. 


Jak złożyć wniosek o zamrożenie cen prądu i do kiedy można to zrobić?
Rolnicy, rodziny z Kartą Dużej Rodziny oraz osoby z niepełnosprawnościami (lub mieszkające razem z nimi) mogą składać wniosek o zamrożenie cen prądu z uwzględnieniem podwyższonych limitów. Jak to zrobić? Potrzebne okaże się specjalne oświadczenie o spełnieniu określonych w ustawie warunków. Wzory danych oświadczeń są dostępne na stronach dostawców energii.

W przypadku rolników do wniosku trzeba dołączyć kopię decyzji o wymierzeniu za 2022 rok podatku rolnego. Jeśli chodzi o gospodarstwa domowe, w których mieszkają osoby z niepełnosprawnościami, to konieczne może okazać się załączenie kopii orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Do oświadczenia składanego przez wielodzietne rodziny należy załączyć skan ważnej Karty Dużej Rodziny. 

Do kiedy złożyć wniosek o zamrożenie cen prądu? Oświadczenia, które umożliwiają skorzystanie z wyższych limitów, należy złożyć do 30 czerwca 2023 roku.

 

 

Ikona pdf oswiadczenie, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [ 418,78 kB ]

 

 

Czytaj więcej na

https://biznes.interia.pl/finanse/news-zamrozenie-cen-pradu-kto-musi-zlozyc-wniosek-do-konca-czerwc,nId,6836453

 

 

Autor: Stępniak Łukasz
Powrót