DZIENNIK USTAW
Ikona dokumenty
MONITOR POLSKI
Ikona dokument
ARCHIWALNA STRONA GMINY
Ikona strona internetowa

AKTUALNOŚCI Drukuj Zapisz

Wymagana dokumentacja w Programie Czyste Powietrze obowiązująca od dnia 3 stycznia 2023 r.

czyszte powietrze
03 stycznia 2023

Wymagana dokumentacja w Programie Czyste Powietrze obowiązująca od dnia 3 stycznia 2023 r.

 

UWAGA!

Od dnia 03.01.2023 r. wnioski o dofinansowanie w formie dotacji lub dotacji z prefinansowaniem Programu Priorytetowego Czyste Powietrze można składać wyłącznie poprzez: serwis gov.pl pod adresem https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze lub system Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD) pod adresem https://gwd.nfosigw.gov.pl.

Formy złożenia wniosku:
 • ELEKTRONICZNA - Wypełniony wniosek w GWD z dołączonymi załącznikami w formie elektronicznej (skany lub dokumenty elektronicznie), podpisany elektronicznie przez Beneficjenta lub pełnomocnika, należy przesłać za pośrednictwem GWD do WFOŚiGW w Lublinie.
 • PAPIEROWA - Wypełniony wniosek w GWD należy przesłać za pośrednictwem GWD do WFOŚiGW w Lublinie, a następnie wydrukować i opatrzyć własnoręcznym podpisem Beneficjenta lub pełnomocnika. Tak przygotowany wniosek wraz z załącznikami w formie papierowej należy złożyć do WFOŚiGW w Lublinie.
1.

Program Priorytetowy Czyste Powietrze obowiązujący od dnia 3 stycznia 2023 r.ZIP

 1. Załącznik nr 1 Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Łączenie dotacji z termomodernizacyjną ulgą podatkowąZIP
 2. Załącznik nr 2 do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 1) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania.ZIP
 3. Załącznik nr 2a do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 2) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania.ZIP
 4. Załącznik nr 2b do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 3) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania.ZIP
2. Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze wraz z załącznikami ZIP
 1. Wzór wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - wersja poglądowa (nie należy wypełniać) ZIP
 2. Instrukcja wypełniania i składnia wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.ZIP
 3. Załącznik nr 1 do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie - wykaz dochodów w zakresie niepodlegającym opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych wymienionych w art. 3 pkt 1 lit. C ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j.: dz. u. z 2020 r. poz. 111., z późn.zm.)ZIP
 4. Załącznik nr 2 do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie - Koszty kwalifikowane do poszczególnych rodzajów przedsięwzięć, które mogą być realizowane w ramach dofinansowaniaZIP
 5. Oświadczenie Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na doręczanie przez WFOŚiGW w Lublinie korespondencji drogą elektronicznąZIP
 6. Oświadczenie współwłaściciela/wszystkich pozostałych współwłaścicieli budynku/lokalu mieszkalnego o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze” wraz z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych przez WFOŚiGW w Lublinie. Oświadczenie współmałżonka Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie przez współmałżonka zobowiązań wynikających z umowy dotacji wraz z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych przez WFOŚiGW w Lublinie. ZIP
3.

Wniosek o płatność w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.

 1. Informacja dotycząca składania wniosków o płatność w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.ZIP
 2. Wniosek o płatność w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - wersja poglądowa (nie należy wypełniać)ZIP  
 3. Dokument podsumowujący audyt energetycznyZIP
 4. Instrukcja - jak wypełnić i złożyć wniosek o płatność w ramach Programu "Czyste Powietrze" - formularz onlineZIP 
 5. Załączniki do instrukcji wypełniania wniosków o płatność:
 • Wzór protokołu odbioru prac wykonawcyZIP
 • Wzór zaświadczenia Operatora Sieci Dystrybucyjnej (dotyczy mikroinstalacji fotowoltaicznej)ZIP
 • Wzór oświadczenia o dokonaniu zapłatyZIP
 • Wzór oświadczenia dotyczącego poprawy lub wyjaśnienia do protokołu odbioru pracZIP
4.
 • Pełnomocnictwo do Programu Priorytetowego Czyste PowietrzeZIP
 • Wzór umowy pomiędzy Wnioskodawcą a Wykonawcą - prefinansowanieZIP

 • Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Wykonawcy przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w LublinieZIP
 • Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla PełnomocnikaZIP
5. Zmiany umowy z prefinansowaniem zawartej w ramach poprzedniej wersji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze (obowiązującej do dnia 02.01.2023 r.)
 1. Zasady złożenia wniosku o aneks do umowy o dofinansowanie w formie dotacji z prefinansowaniemZIP
 2. Wzór pisma przewodniego do wniosku o aneks do umowy z prefinansowaniemZIP
  Wymagana dokumentacja obowiązująca od 16.07.2022 r. do 02.01.2023 r. ZIP
  Wymagana dokumentacja obowiązująca od 25.01.2022 r. do 15.07.2022 r.  ZIP
  Wymagana dokumentacja obowiązująca od 01.07.2021 r. do 24.01.2022 r.  ZIP
  Wymagana dokumentacja obowiązująca od 15.05.2020 r. do 30.06.2021 r. ZIP
  Wymagana dokumentacja obowiązująca od 29.07.2019 r. do 14.05.2020 r.  ZIP
  Wymagana dokumentacja obowiązująca od 01.07.2019 r. do 28.07.2019 r.  ZIP
  Wymagana dokumentacja obowiązująca od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.  ZIP
  Wymagana dokumentacja obowiązująca do 31.12.2018 r.  ZIP
Autor: Gmina Borzechów
Powrót