DZIENNIK USTAW
Ikona dokumenty
MONITOR POLSKI
Ikona dokument
ARCHIWALNA STRONA GMINY
Ikona strona internetowa

AKTUALNOŚCI Drukuj Zapisz

INFORMACJA O ZŁOŻENIU OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA W TRYBIE BEZKONKURSOWYM

logo gminy
09 lutego 2023

- w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu): Spektakl pt. „SŁABA PŁEĆ”

ORG.525.1.2023                                                                                       Borzechów, dn. 9.02.2023 r.

 

 

INFORMACJA O ZŁOŻENIU OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA
 W TRYBIE BEZKONKURSOWYM

Na podstawie art. 19a ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 z późn. zm.) uznając celowość realizacji zadania publicznego Wójt Gminy w Borzechowie podaje do publicznej wiadomości
w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy w Borzechowie oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie jednostki samorządu treść oferty złożonej dnia 9 lutego 2023 r. przez Stowarzyszenie „Centrum Artystyczne Teatr w Remizie” w Łączkach-Pawłówku.

 

Rodzaj zadania publicznego:

- w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

 

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu):

Spektakl pt. „SŁABA PŁEĆ”

 

Nazwa organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy:

Stowarzyszenie „Centrum Artystyczne Teatr w Remizie” w Łączkach-Pawłówku

 

Termin realizacji zadania: 11.03.2023 r. - 11.03.2023 r.

 

Wysokość dofinansowania albo finansowania zadania publicznego: 2.400 zł

 

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, każdy, w terminie 7 dni od zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Wszelkie uwagi dotyczące w/w oferty należy składać pisemnie na formularzu uwag osobiście
w sekretariacie Urzędu Gminy w Borzechowie lub drogą pocztową do Urzędu Gminy
w Borzechowie 24-224 Borzechów w terminie do dnia 17 lutego 2023 r.

 

Załączniki:
1.Oferta realizacji zadania publicznego

2. Formularz uwag

Ikona pdfINFORMACJA O ZŁOŻENIU OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA W TRYBIE BEZKONKURSOWYM, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [88.48 KB]

Ikona pdfuproszczona oferta, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [856.29 KB]

Autor: Gmina Borzechów
Powrót