DZIENNIK USTAW
Ikona dokumenty
MONITOR POLSKI
Ikona dokument
ARCHIWALNA STRONA GMINY
Ikona strona internetowa

AKTUALNOŚCI Drukuj Zapisz

INFORMACJA W dniu 09 września 2022 r. odbędzie się XXVIII sesja Rady Gminy Borzechów.

stół okrągły
02 września 2022

Rozpoczęcie obrad o godz.9:00 w sali konferencyjnej UG .

INFORMACJA

 

    W dniu 09 września 2022 r. odbędzie się  XXVIII sesja  Rady Gminy Borzechów. Rozpoczęcie obrad nastąpi o godz.9:00 w sali konferencyjnej UG .

 

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji

2. Przyjęcie porządku obrad

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok 

5. Podjecie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków   budżetu Gminy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Chodel

7. Podjęcie  uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostkowej paliwa w Gminie Borzechów  na rok szkolny 2022/2023

8.  Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zajmujących kierownicze stanowiska w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Borzechów oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, pedagoga specjalnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego

9. Sprawy różne

10. Zamknięcie sesji.

 

 

Autor: Gmina Borzechów
Powrót