AKTUALNOŚCI Drukuj Zapisz

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY 2022 - III/2022

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY 2022 - III/2022
30 sierpnia 2022

Zakres tematyczny oraz limit środków w ramach danego zakresu: Budowa, rozbudowa, przebudowa obiektów i infrastruktury w obszarze rekreacji i wypoczynku, z uwzględnieniem ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu oraz innowacyjności – limit 404 842,53 euro (1619370,12 zł przy kursie indykatywnym 4zł/€)

Autor: Gmina Borzechów
Powrót