DZIENNIK USTAW
Ikona dokumenty
MONITOR POLSKI
Ikona dokument
ARCHIWALNA STRONA GMINY
Ikona strona internetowa

AKTUALNOŚCI Drukuj Zapisz

ZAPROSZENIE na spotkania konsultacyjne dotyczące tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD „Kraina wokół Lublina” na lata 2023-2027

Logo LGD
19 lipca 2022

Lokalna Grupa Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina” zaprasza do udziału w spotkaniu konsultacyjnym, dotyczącym tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD „Kraina wokół Lublina” na lata 2023-2027 (LSR), wyznaczającej kierunki wsparcia w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej.

Termin i godzina spotkania: 26.07.2022 (wtorek), godz. 16:00 – 19:00
Miejsce spotkania: Gminna Biblioteka Publiczna w Borzechowie, Borzechów 1, 24-224 Borzechów

Zaproszenie kierowane jest do mieszkańców Gminy Borzechów, w tym: przedstawicieli samorządu, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Biblioteki Publicznej, stowarzyszeń, fundacji, Kół Gospodyń Wiejskich, Ochotniczych Straży Pożarnych, klubów sportowych, lokalnych przedsiębiorców i wszystkich zainteresowanych przyszłością  i rozwojem naszego obszaru.

Spotkanie ma charakter otwarty i będzie przeprowadzone metodą warsztatów partycypacyjnych.

Tematem spotkania będzie:

  • Analiza potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru LGD „Kraina wokół Lublina” z uwzględnieniem wyników przeprowadzonych badań i analiz dotyczących obszaru LGD „Kraina wokół Lublina”.
  • Analiza słabych i mocnych stron, szans i zagrożeń związanych z obszarem LGD „Kraina wokół Lublina”.
  • Określenie grup oraz podmiotów szczególnie istotnych z punktu widzenia wsparcia kierowanego w ramach podejścia LEADER za pośrednictwem LGD „Kraina wokół Lublina”.
  • Określenie kierunków rozwoju obszaru oraz celów, przedsięwzięć i wskaźników zaplanowanych w LSR.
  • Analiza obszarów tematycznych szczególnie istotnych w podejściu LEADER: innowacyjność, cyfryzacja, środowisko i klimat, zmiany demograficzne oraz tworzenie partnerstw w realizacji LS

 

Autor: Gmina Borzechów
Powrót