AKTUALNOŚCI Drukuj Zapisz

ZAPROSZENIE na spotkania konsultacyjne dotyczące tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD „Kraina wokół Lublina” na lata 2023-2027

ZAPROSZENIE na spotkania konsultacyjne dotyczące tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD „Kraina wokół Lublina” na lata 2023-2027
19 lipca 2022

Lokalna Grupa Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina” zaprasza do udziału w spotkaniu konsultacyjnym, dotyczącym tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD „Kraina wokół Lublina” na lata 2023-2027 (LSR), wyznaczającej kierunki wsparcia w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej.

Termin i godzina spotkania: 26.07.2022 (wtorek), godz. 16:00 – 19:00
Miejsce spotkania: Gminna Biblioteka Publiczna w Borzechowie, Borzechów 1, 24-224 Borzechów

Zaproszenie kierowane jest do mieszkańców Gminy Borzechów, w tym: przedstawicieli samorządu, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Biblioteki Publicznej, stowarzyszeń, fundacji, Kół Gospodyń Wiejskich, Ochotniczych Straży Pożarnych, klubów sportowych, lokalnych przedsiębiorców i wszystkich zainteresowanych przyszłością  i rozwojem naszego obszaru.

Spotkanie ma charakter otwarty i będzie przeprowadzone metodą warsztatów partycypacyjnych.

Tematem spotkania będzie:

  • Analiza potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru LGD „Kraina wokół Lublina” z uwzględnieniem wyników przeprowadzonych badań i analiz dotyczących obszaru LGD „Kraina wokół Lublina”.
  • Analiza słabych i mocnych stron, szans i zagrożeń związanych z obszarem LGD „Kraina wokół Lublina”.
  • Określenie grup oraz podmiotów szczególnie istotnych z punktu widzenia wsparcia kierowanego w ramach podejścia LEADER za pośrednictwem LGD „Kraina wokół Lublina”.
  • Określenie kierunków rozwoju obszaru oraz celów, przedsięwzięć i wskaźników zaplanowanych w LSR.
  • Analiza obszarów tematycznych szczególnie istotnych w podejściu LEADER: innowacyjność, cyfryzacja, środowisko i klimat, zmiany demograficzne oraz tworzenie partnerstw w realizacji LS

 

Autor: Gmina Borzechów
Powrót