DZIENNIK USTAW
Ikona dokumenty
MONITOR POLSKI
Ikona dokument
ARCHIWALNA STRONA GMINY
Ikona strona internetowa

AKTUALNOŚCI Drukuj Zapisz

XXVII sesja Rady Gminy Borzechów

okrągły stół
14 czerwca 2022

W dniu 29 czerwca 2022 r. Rozpoczęcie obrad nastąpi o godz.9:00 w sali konferencyjnej UG .

INFORMACJA

 

    W dniu 29 czerwca 2022 r. odbędzie się  XXVII sesja  Rady Gminy Borzechów. Rozpoczęcie obrad nastąpi o godz.9:00 w sali konferencyjnej UG .

 

 

Porządek obrad:

 

1. Otwarcie sesji

2. Przyjęcie porządku obrad

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

4. Raport o stanie Gminy Borzechów za 2021 rok

  - przedstawienie przez Wójta Gminy raportu o stanie Gminy

  - debata

  - podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania

5. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Borzechów za 2021 rok

  - przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2021 rok

  - opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie

  - opinie stałych komisji Rady Gminy

  - podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenie i zatwierdzenia sprawozdania

    finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Borzechów z wykonania

     budżetu za 2021 rok

6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy

     Borzechów z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

8. Przedstawienie oceny zasobów pomocy społecznej

9. Sprawy różne

10. Zamknięcie sesji.

 

Autor: Gmina Borzechów
Powrót