DZIENNIK USTAW
Ikona dokumenty
MONITOR POLSKI
Ikona dokument
ARCHIWALNA STRONA GMINY
Ikona strona internetowa

AKTUALNOŚCI Drukuj Zapisz

RAPORT O STANIE GMINY BORZECHÓW za 2021 rok

logo gminy
31 maja 2022

ZARZĄDZENIE NR 29/2022 Wójta Gminy BO R Z E C H Ó W z dnia 31 maja 2022 r

ZARZĄDZENIE NR   29/2022

Wójta  Gminy   BO R Z E C H Ó W

z dnia 31 maja 2022 r.

 

w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Borzechów za rok 2021

 

 

     Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

     Przedstawiam raport o stanie Gminy Borzechów za rok 2021, stanowiący załącznik do

niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

   Raport o stanie Gminy Borzechów podlega przedłożeniu Radzie Gminy Borzechów oraz publikacji na stronie internetowej Gminy Borzechów i w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

§ 3

    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

raport o stanie Gminy Borzechów za rok 2021

Ikona pdfraport o stanie Gminy Borzechów za rok 2021, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [437.95 KB]

Autor: Gmina Borzechów
Powrót