DZIENNIK USTAW
Ikona dokumenty
MONITOR POLSKI
Ikona dokument
ARCHIWALNA STRONA GMINY
Ikona strona internetowa

AKTUALNOŚCI Drukuj Zapisz

INFORMACJA O ZŁOŻENIU OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA W TRYBIE BEZKONKURSOWYM

zapisana kartka papieru
24 maja 2022

Na podstawie art. 19a ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) uznając celowość realizacji zadania publicznego Wójt Gminy w Borzechowie podaje do publicznej wiadomości  w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy w Borzechowie oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie jednostki samorządu treść oferty złożonej dnia 23 maja 2022 r. przez Ochotniczą Straż Pożarną w Kłodnicy.

 

INFORMACJA O ZŁOŻENIU OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA W TRYBIE BEZKONKURSOWYM

Ikona pdfINFORMACJA O ZŁOŻENIU OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA W TRYBIE BEZKONKURSOWYM, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [314.91 KB]

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Ikona pdfUproszczona oferta realizacji zadania publicznego , plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [863.61 KB]

Ikona docxInformacja o zgłoszonych uwagach dot. oferty na realizację zadania publicznego zgłoszonej przez Oferenta z pominięciem otwartego konkursu ofert zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020., poz. 1057 ze zm.), plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [17.89 KB]

 


Autor: Gmina Borzechów
Powrót