DZIENNIK USTAW
Ikona dokumenty
MONITOR POLSKI
Ikona dokument
ARCHIWALNA STRONA GMINY
Ikona strona internetowa

AKTUALNOŚCI Drukuj Zapisz

Zapraszamy do udziału w projekcie: „Twój biznes Twoją tarczą”

logo tbtt
06 maja 2022

link do strony

https://proesa.pl/projekty/tbtt/

 

Zapraszamy do udziału w projekcie: Twój biznes Twoją tarczą

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Proesa Sp. z o.o. w partnerstwie z Gminą Kraśnik na podstawie Umowy nr 276/RPLU.09.03.00-06-0049/21-00 zawartej z Instytucją Zarządzającą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Okres realizacji projektu: 01.03.2022 – 31.08.2023

PROJEKT SKIEROWANY JEST DO:

50 osób fizycznych (30K, 20M)  w wieku 30 lat i więcej z powiatu kraśnickiego, powiatu lubelskiego i Miasta Lublin (zamieszkujących zgodnie z KC) pozostających bez pracy bezrobotne zarejestrowane w UP i niezarejestrowane oraz bierne zawodowo zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowane jako przedstawiciele w KRS, CEiDG lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komornicza lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do Projektu.Grupa docelowa stanowi w 100% osoby bezrobotne i bierne zawodowo, należące do jednej z grup będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy z powodu:

  • długotrwałego bezrobocia
  • niskich kwalifikacji
  • osoby z niepełnosprawnościami

Do udziału w projekcie preferowane będą: 

  • kobiety
  • osoby o niskich kwalifikacjach (do ISCED 3 włącznie)
  • osoby długotrwale bezrobotne
  • osoby niepełnosprawne
  • osoby w wieku 50+

UWAGA! REKRUTACJA DO PROJEKTU rozpoczyna się w dniu 28.04.2022 Nabór dokumentów rekrutacyjnych będzie trwał w okresie od 28.04.2022 od godziny 9.00 do dnia 18.05.2022 do godziny 15.00

 

 

Premiująco przyjmowane do projektu będą:

osoby planujące zatrudnienie

osoby które w wyniku COVID-19 utraciły prace,

 

Główne działania:

1.       WSPARCIE SZKOLENIOWE

2.       WSPARCIE FINANSOWE NA ZAŁOŻENIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – 23 050,00 zł/osoba

3.       WSPARCIE POMOSTOWE FINANSOWE – 2800,00 zł netto/1 miesiąc, wsparcie udzielanie przez maksymalnie 12 miesięcy. Łącznie nie więcej niż 33 600,00 zł netto/osoba

PROESA SP.  Z O.O.

KONTAKT: Tel: 576 000 942

E-mail: tbtt@proesa.pl

 

ADRES BIURA PROJEKTU:

 ul. Firlejowska 2/U4, 20-306 Lublin

 

 

Autor: Gmina Borzechów
Powrót