DZIENNIK USTAW
Ikona dokumenty
MONITOR POLSKI
Ikona dokument
ARCHIWALNA STRONA GMINY
Ikona strona internetowa

AKTUALNOŚCI Drukuj Zapisz

Ewidencja Obiektów Turystycznych

logo gus
12 stycznia 2022

Ewidencja Obiektów Turystycznych Urząd Statystyczny w Rzeszowie prowadzi dwa ogólnopolskie badania z zakresu wykorzystania turystycznej bazy noclegowej.

Ewidencja Obiektów Turystycznych

Urząd Statystyczny w Rzeszowie prowadzi dwa ogólnopolskie badania z zakresu wykorzystania turystycznej bazy noclegowej.


Badanie dotyczy: 

·         wszystkich obiektów posiadających 10 lub więcej miejsc noclegowych (formularz KT-1),

·         wylosowanych obiektów posiadających mniej niż 10 miejsc noclegowych (formularz KT-2; badanie reprezentacyjne dotyczy tylko wylosowanych obiektów)

Uprzejmie prosimy osoby/podmioty prowadzące działalność w zakresie świadczenia usług noclegowych o wywiązywanie się z obowiązku sprawozdawczego wynikającego z ustawy o statystyce publicznej
i terminowe przekazywanie wymaganych danych.


Sprawozdania można przekazywać:

·         za pośrednictwem portalu sprawozdawczego: https://raport.stat.gov.pl,

·         w formie wiadomości e-mail na adres: a.klepacka@stat.gov.pl, r.stepien@stat.gov.pl lub a.dzierzak@stat.gov.pl,

·         w wersji papierowej na adres Urzędu Statystycznego w Rzeszowie:  ul. Jana III Sobieskiego 10, 35-959 Rzeszów.

 
Dzięki Państwa udziałowi w badaniach możliwe będzie pozyskanie wielu ważnych informacji  dla analiz rynku turystycznego, służących do działań wspierających rozwój sektora turystycznego w Państwa gminie, a także do ewaluacji projektów i działań realizowanych z wykorzystaniem funduszy UE.

Wyniki badań dostępne są pod adresem
www.bdl.stat.gov.pl w zakładce Turystyka oraz w corocznie wydawanej publikacji „Turystyka w …”. Zapewniamy, że wszystkie przekazane przez Państwa dane objęte są tajemnicą statystyczną i zostaną wykorzystane jedynie do opracowywania zestawień zbiorczych.

 

plakat

Autor: Gmina Borzechów
Powrót