DZIENNIK USTAW
Ikona dokumenty
MONITOR POLSKI
Ikona dokument
ARCHIWALNA STRONA GMINY
Ikona strona internetowa

AKTUALNOŚCI Drukuj Zapisz

Publiczny transport zbiorowy

logo powiatu lubelskiego
11 stycznia 2022

Publiczny transport zbiorowy

Powiat Lubelski jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego w zakresie powiatowych przewozów pasażerskich na liniach komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej. Celem publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez jednostki samorządu terytorialnego jest ograniczenie negatywnych skutków wykluczenia komunikacyjnego.

Pierwsza linia komunikacyjna uruchomiona została w listopadzie 2019 r. na trasie Białawoda-Borzechów-Bełżyce, a kolejna w grudniu tego samego roku na trasie Strzyżewice-Iżyce-Bychawa. Pomimo starań, począwszy od stycznia 2020 roku nie udało się uruchomić kolejnych z planowanych linii, kontynuowały kursowanie dwie dotychczasowe. Ze względu na wybuch pandemii SARS-COV-2, dopiero od 1 października 2020 ruszyło sześć nowych tras, a następnie od dnia 16 listopada uruchomione zostały jeszcze dwie linie.
Oprócz ww. linii od 1 lipca 2021 roku uruchomiona została jeszcze jedna trasa: Antoniówka - Zakrzew - Biskupie i obecnie, na obszarze powiatu lubelskiego działa jedenaście linii komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej.
 
Planowanie, organizowanie i funkcjonowanie przewozu osób, odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. Finansowanie ww. zadań możliwe jest dzięki dopłatom z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej oraz ze środków własnych organizatora. Dla zabezpieczenia wkładu własnego przez Powiat Lubelski, nieodzowne jest wsparcie gmin, przez które przebiegają wspomniane linie. Dzięki pomocy finansowej możliwe jest tworzenie oraz utrzymanie sieci komunikacyjnej na obszarze naszego powiatu.
 
 
Kontakt w sprawach transportu
 
Starostwo Powiatowe w Lublinie
Wydział Komunikacji, Transportu i Drogownictwa
ul. Spokojna 9 (pok. 216, II p.)
transport@powiat.lublin.pl

Autor: Starostwo Powiatowe w Lublinie
Autor: Gmina Borzechów
Powrót