DZIENNIK USTAW
Ikona dokumenty
MONITOR POLSKI
Ikona dokument
ARCHIWALNA STRONA GMINY
Ikona strona internetowa

AKTUALNOŚCI Drukuj Zapisz

INFORMACJA 30 grudnia 2021 r. odbędzie się XXIV sesja Rady Gminy Borzechów

okrągły stół z napisem sesja rady gminy
21 grudnia 2021

Rozpoczęcie obrad nastąpi o godz.9:00 w sali konferencyjnej UG .

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji

2. Przyjęcie porządku obrad

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

5. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia   pomocy finansowej Powiatowi Lubelskiem

8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Borzechów

8. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania

    Narkomanii w 2021 roku

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania

    Narkomanii na 2022 rok

10. Sprawy różne

11. Zamknięcie sesji.

Autor: Gmina Borzechów
Powrót