DZIENNIK USTAW
Ikona dokumenty
MONITOR POLSKI
Ikona dokument
ARCHIWALNA STRONA GMINY
Ikona strona internetowa

AKTUALNOŚCI Drukuj Zapisz

Punkty nieodpłatnego poradnictwa OBYWATELSKIEGO

logo Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland”
12 października 2021

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie, w ramach zadania publicznego realizowanego w formie powierzenia zadania przez Zarząd Powiatu Lubelskiego, prowadzi Punkty nieodpłatnego poradnictwa OBYWATELSKIEGO.

Nieodpłatna pomoc prawna i obywatelska  oraz edukacja prawna świadczona jest zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

 

Kto może skorzystać?

Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie.

Nieodpłatna pomoc prawna od dnia 16 maja 2020 r. obejmuje także sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą – niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku. 

 

Miejsce świadczenia pomocy:

Punkt 2 - GŁUSK - porady obywatelskie

Dzień tygodnia

Godziny

Miejsce

Poniedziałek

11.00 - 15.00

Urząd Miejski w Bychawie, ul. Piłsudskiego 22

Wtorek

13.00 - 17.00

Urząd Miejski w Bychawie, ul. Piłsudskiego 22

Środa

10.00 - 14.00

Urząd Gminy Głusk, ul. Rynek 1

Czwartek

11:00-15:00

Urząd Gminy  Strzyżewice, Strzyżewice 109

Piątek

10.00 - 14.00

Urząd Gminy Głusk, ul. Rynek 1

Punkt 1 - Wysokie- porady obywatelskie

Dzień tygodnia

Godziny

Miejsce

Poniedziałek

10.00 - 14.00

Urząd Gminy Wysokie ul. Nowa 1

Wtorek

10.00 - 14.00

Urząd Gminy Zakrzew  - Zakrzew  26

Środa

10.00 - 14.00

Urząd Gminy Wysokie ul. Nowa 1

Czwartek

10.00 - 14.00

Urząd Gminy Zakrzew Zakrzew  26

Piątek

8:00-12:00

Urząd Gminy Krzczonów ul. Spokojna 7

 

Zapisy na wizyty:

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr (81) 52 86 714

 

Punkty nieodpłatnych porad prawnych funkcjonują w oparciu o zasady poufności, bezpłatności, bezstronności, niezależności, samodzielności klienta, otwartości, a także aktualności i rzetelności informacji.

 

W związku z powyższym biorąc pod uwagę szeroką działalność Państwa organizacji/instytucji i możliwość dotarcia do licznej grupy osób, jako potencjalnych zainteresowanych skorzystaniem z usług Punktów, zwracamy się z prośbą o rozpowszechnienie informacji o działalności Punktów nieodpłatnych porad.

 

W załączeniu przekazujemy materiały informacyjne z prośbą o udostępnienie ich na Państwa stronie internetowej, portalach i/lub poprzez wewnętrze kanały komunikacji Państwa Instytucji oraz w miarę możliwości rozmieszczenie na terenie miejscowości w przeznaczonych do tego miejscach, co pozwoli na dotarcie do jak największej liczby zainteresowanych osób.

 

Szczegółowe informacje znajda Państwo również na stronie:

  1.  Starostwa Powiatowego w Lublinie  https://www.powiat.lublin.pl/aktualnosci/nieodplatna-pomoc-prawna/
  2. oraz Fundacji „OIC Poland”  http://pomocprawna.oic.lublin.pl/

 

Bardzo dziękujemy za Państwa pomoc i zaangażowanie oraz serdecznie zapraszamy do skorzystania z usług Punktów nieodpłatnych porad oraz Edukacji Prawnej.  Będziemy również zobowiązani za przekazanie informacji zwrotnej.

plakat

 

 

 

Z poważaniem

 

Anna Pszczoła 


Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania 

Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland”

ul. Gospodarcza 26, 20-213 Lublin

tel:  +48 81 - 710-46-32 / fax: +48 81 - 746-13-24

Autor: Gmina Borzechów
Powrót