AKTUALNOŚCI Drukuj Zapisz

Punkty nieodpłatnego poradnictwa OBYWATELSKIEGO

Punkty nieodpłatnego poradnictwa OBYWATELSKIEGO
12 października 2021

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie, w ramach zadania publicznego realizowanego w formie powierzenia zadania przez Zarząd Powiatu Lubelskiego, prowadzi Punkty nieodpłatnego poradnictwa OBYWATELSKIEGO.

Nieodpłatna pomoc prawna i obywatelska  oraz edukacja prawna świadczona jest zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

 

Kto może skorzystać?

Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie.

Nieodpłatna pomoc prawna od dnia 16 maja 2020 r. obejmuje także sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą – niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku. 

 

Miejsce świadczenia pomocy:

Punkt 2 - GŁUSK - porady obywatelskie

Dzień tygodnia

Godziny

Miejsce

Poniedziałek

11.00 - 15.00

Urząd Miejski w Bychawie, ul. Piłsudskiego 22

Wtorek

13.00 - 17.00

Urząd Miejski w Bychawie, ul. Piłsudskiego 22

Środa

10.00 - 14.00

Urząd Gminy Głusk, ul. Rynek 1

Czwartek

11:00-15:00

Urząd Gminy  Strzyżewice, Strzyżewice 109

Piątek

10.00 - 14.00

Urząd Gminy Głusk, ul. Rynek 1

Punkt 1 - Wysokie- porady obywatelskie

Dzień tygodnia

Godziny

Miejsce

Poniedziałek

10.00 - 14.00

Urząd Gminy Wysokie ul. Nowa 1

Wtorek

10.00 - 14.00

Urząd Gminy Zakrzew  - Zakrzew  26

Środa

10.00 - 14.00

Urząd Gminy Wysokie ul. Nowa 1

Czwartek

10.00 - 14.00

Urząd Gminy Zakrzew Zakrzew  26

Piątek

8:00-12:00

Urząd Gminy Krzczonów ul. Spokojna 7

 

Zapisy na wizyty:

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr (81) 52 86 714

 

Punkty nieodpłatnych porad prawnych funkcjonują w oparciu o zasady poufności, bezpłatności, bezstronności, niezależności, samodzielności klienta, otwartości, a także aktualności i rzetelności informacji.

 

W związku z powyższym biorąc pod uwagę szeroką działalność Państwa organizacji/instytucji i możliwość dotarcia do licznej grupy osób, jako potencjalnych zainteresowanych skorzystaniem z usług Punktów, zwracamy się z prośbą o rozpowszechnienie informacji o działalności Punktów nieodpłatnych porad.

 

W załączeniu przekazujemy materiały informacyjne z prośbą o udostępnienie ich na Państwa stronie internetowej, portalach i/lub poprzez wewnętrze kanały komunikacji Państwa Instytucji oraz w miarę możliwości rozmieszczenie na terenie miejscowości w przeznaczonych do tego miejscach, co pozwoli na dotarcie do jak największej liczby zainteresowanych osób.

 

Szczegółowe informacje znajda Państwo również na stronie:

  1.  Starostwa Powiatowego w Lublinie  https://www.powiat.lublin.pl/aktualnosci/nieodplatna-pomoc-prawna/
  2. oraz Fundacji „OIC Poland”  http://pomocprawna.oic.lublin.pl/

 

Bardzo dziękujemy za Państwa pomoc i zaangażowanie oraz serdecznie zapraszamy do skorzystania z usług Punktów nieodpłatnych porad oraz Edukacji Prawnej.  Będziemy również zobowiązani za przekazanie informacji zwrotnej.

plakat

 

 

 

Z poważaniem

 

Anna Pszczoła 


Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania 

Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland”

ul. Gospodarcza 26, 20-213 Lublin

tel:  +48 81 - 710-46-32 / fax: +48 81 - 746-13-24

Autor: Gmina Borzechów
Powrót