DZIENNIK USTAW
Ikona dokumenty
MONITOR POLSKI
Ikona dokument
ARCHIWALNA STRONA GMINY
Ikona strona internetowa

AKTUALNOŚCI Drukuj Zapisz

"WŁĄCZENI - mieszkania wspomagane wspierane drogą do samodzielności"

Caritas
27 września 2021

Szanowni Państwo,

    Uprzejmie informujemy, iż z dniem 1 maja 2021 roku Caritas Archidiecezji Lubelskiej wraz z Gminą Jastków rozpoczęła realizację projektu "Włączeni - mieszkania wspomagane wspierane drogą do samodzielności" (nr projektu RPLU.11.02.00-06-0093/20) w ramach Osi11 Włączenie społeczne, Działania 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
    W zwiazku z realizowanym projektem "Włączeni - Mieszkania wspomagane wspierane drogą do samodzielności" zwracamy się do Państwa z prośbą o wsparcie prowadzonych przez nas działań informacyjno-promocyjnych w projekcie. Uprzejmie prosimy o przekazanie informacji o projekcie osobom potrzebującym wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, które zw względu na stan zdrowia lub niepełnosprawności wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego z terenu miasta Lublin i powiatu lubelskiego, które mogą być zainteresowane oferowanym przez nas wsparciem.
    Celem projektu jest zwiększony dostęp do wysokiej jakości usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej poprzez utworzenie i prowadzenie na terenie powiatu lubelskiego 16 miejsc usług społecznych w mieszkaniach wspomaganych wspieranych już od października br. Projekt skierowany jest do osób wykluczanych społecznie oraz zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób niesamodzielnych, starszych, niepełnosprawnych.

Uczestnikom/uczestniczkom naszego projektu oferujemy:
 - pomoc psychologa;
 - zajęcia kulinarne;
 - zajęcia usprawniające fizycznie;
 - doradztwo prawne;
 - usługi opiekuńcze.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu i warunków uczestnictwa dostępne są w biurach projektu (siedziba Caritas AL., ul. Wyszyńskiego 2 w Lublinie, tel. 81 532 95 71 e-mail: dabrowica.caritas@gmail.com oraz GOPS w Jastkowie, Sieprawice 24)

plakat jpge

Autor: Gmina Borzechów
Powrót