DZIENNIK USTAW
Ikona dokumenty
MONITOR POLSKI
Ikona dokument
ARCHIWALNA STRONA GMINY
Ikona strona internetowa

AKTUALNOŚCI Drukuj Zapisz

INFORMACJA XXI sesja Rady Gminy Borzechów.

okrągły stół z napisem sesja rady gminy
16 września 2021

24 września 2021 r, o godz.9:00 w sali konferencyjnej UG

INFORMACJA

 

    W dniu 24 września 2021 r. odbędzie się  XXI sesja  Rady Gminy Borzechów.

Rozpoczęcie obrad nastąpi o godz.9:00 w sali konferencyjnej UG .

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji

2. Przyjęcie porządku obrad

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

4. Informacja Zarządu Powiatu Lubelskiego o zamierzeniach remontowych i inwestycyjnych        

    w zakresie chodników i dróg powiatowych na lata 2021-2023

5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy i o kształtowaniu się wieloletniej

    prognozy   finansowej za I półrocze 2021 r.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu  

    zagospodarowania przestrzennego gminy Borzechów  dla fragmentu miejscowości

    Borzechów

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Borzechów  do

    współpracy w ramach tworzonego Porozumienia Partnerskiego Jednostek Samorządu

    Terytorialnego Powiatu Lubelskiego BYSTRZYCA i zawarcie porozumienia pomiędzy

    Gminą Borzechów, Powiatem Lubelskim i pozostałymi jednostkami samorządu

    terytorialnego z obszaru  Powiatu Lubelskiego

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostkowej paliwa w Gminie

    Borzechów  na rok szkolny 2021/2022

10. Sprawy różne

11. Zamknięcie sesji.

 

Autor: Gmina Borzechów
Powrót