AKTUALNOŚCI Drukuj Zapisz

Roczny Program Współpracy Gminy Borzechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok

Roczny Program Współpracy Gminy Borzechów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok
15 września 2021

ZARZĄDZENIE NR 36/2021 WÓJTA GMINY BORZECHÓW z dnia 15 września 2021r.

Autor: Gmina Borzechów
Powrót