AKTUALNOŚCI Drukuj Zapisz

UCHWAŁA ANTYSMOGOWA

UCHWAŁA ANTYSMOGOWA
25 sierpnia 2021

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że dnia 19 lutego 2021 r. Sejmik Województwa Lubelskiego przyjął uchwałę Nr XXIII/388/2021 w sprawie wprowadzania na obszarze województwa lubelskiego ograniczeń zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw – tzw. ”uchwałę antysmogową” dla województwa lubelskiego.

Uchwała opublikowana została w dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego dnia 25 lutego 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego poz. 917).  Link do uchwały: https://umwl.bip.lubelskie.pl/index.php?id=56&p1=szczegoly&p2=1606209

Przyjęta uchwała określa wymagania w zakresie eksploatacji nowych urządzeń grzewczych dopuszczonych do stosowania, wprowadza przepisy przejściowe dla funkcjonujących instalacji niespełniających wymagań oraz zakazuje stosowania najgorszych jakościowych paliw.

Autor: Gmina Borzechów
Powrót