DZIENNIK USTAW
Ikona dokumenty
MONITOR POLSKI
Ikona dokument
ARCHIWALNA STRONA GMINY
Ikona strona internetowa

AKTUALNOŚCI Drukuj Zapisz

Główny Urząd Statystyczny organizuje Konkurs promujący uczestnictwo w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021,

informacja o samospisie
16 sierpnia 2021

pt.: „Konkurs Prezesa GUS na najbardziej cyfrową gminę Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021”.

Główny Urząd Statystyczny organizuje Konkurs promujący uczestnictwo w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, pt.: „Konkurs Prezesa GUS na najbardziej cyfrową gminę Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021”.

Konkurs jest adresowany do gmin, na terenie których osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami, jak również osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania objęte Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 dokonają samospisu internetowego od 1 kwietnia 2021 r. do 30 września 2021 r. za pośrednictwem interaktywnej aplikacji dostępnej na stronie https://spis.gov.pl/.

 

Zadaniem konkursowym dla gmin jest promowanie idei samospisu i budowanie wśród obywateli świadomości  odpowiedzialności za państwo.

 

Zgłoszenia do udziału w Konkursie przyjmowane są od 15 lipca do 30 września 2021 r. do godziny 23:59, za pośrednictwem aplikacji dostępnej pod adresem: https://rejestracja.stat.gov.pl/KonkursGmin/.

Koordynatorami konkursu na terenie województw są Urzędy Statystyczne. W Urzędzie Statystycznym w Lublinie osobą do kontaktu jest Magdalena Rosołowska m.rosolowska@stat.gov.pl tel. 81 53 327 14.

 

Udział w konkursie, to szansa na zdobycie cennych nagród, które stanowi sprzęt elektroniczny. Nagrodzone zostaną gminy o najwyższym wskaźniku samospisu internetowego w Polsce.

Dodatkowo Komisje Konkursowe przyznają w każdym województwie nagrodę specjalną dla gminy najbardziej zaangażowanej we współpracę z urzędem statystycznym, wykazującej największą aktywność w zakresie promocji samospisu wśród społeczności lokalnej. Również ta nagroda może być przyznana tylko gminie, która zgłosiła się do konkursu jw.

Wszystkie informacje, w tym Regulamin Konkursu, dostępne są na stronie https://spis.gov.pl/cyfrowa-gmina-nsp-2021. Ogłoszenie wyników nastąpi do 15 listopada 2021 r.

 

Zapraszam Państwa do udziału w Konkursie i aktywnego wsparcia służb statystyki publicznej w promowaniu samospisu wśród osób zobowiązanych do spisania się.  Samospis to obowiązkowa, prosta i bezpieczna metoda wypełnienia obowiązku spisowego, która dodatkowo daje szansę na wygranie cennych nagród. Jednocześnie bardzo dziękuję za dotychczasowe wsparcie i działania na rzecz promocji Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 i zachęcam Wszystkich Państwa do zgłaszania gmin do udziału
w Konkursie bo #liczymy się dla Polski.

 

Zachęcamy gminy do zgłaszania uczestnictwa w konkursie!

Autor: Gmina Borzechów
Powrót