DZIENNIK USTAW
Ikona dokumenty
MONITOR POLSKI
Ikona dokument
ARCHIWALNA STRONA GMINY
Ikona strona internetowa

AKTUALNOŚCI Drukuj Zapisz

INFORMACJA O ZŁOŻENIU OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA W TRYBIE BEZKONKURSOWYM

Przekazywanie dokumentów
02 sierpnia 2021

Na podstawie art. 19a ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) uznając celowość realizacji zadania publicznego Wójt Gminy w Borzechowie podaje do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy Borzechów oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie jednostki samorządu treść oferty złożonej dnia 30 lipca 2021 r. przez Koło Gospodyń Wiejskich „FIKU MIKU” w Łopienniku.

Rodzaj zadania publicznego:

- w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

 

Tytuł zadania publicznego (nazwa własna projektu):

„WARSZTATY KULINARNE”

 

Nazwa organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy:

Koło Gospodyń Wiejskich „FIKU MIKU” w Łopienniku

 

Termin realizacji zadania: 9.08.2021 -23.08.2021 r.

 

Wysokość dofinansowania albo finansowania zadania publicznego: 1.500 zł

 

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy, w terminie 7 dni od zamieszczenia oferty, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Wszelkie uwagi dotyczące w/w oferty należy składać pisemnie na formularzu uwag osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Borzechowie lub drogą pocztową do Urzędu Gminy w Borzechowie 24-224 Borzechów w terminie do dnia 9 sierpnia 2021 r.

 

Ikona pdfOferta realizacji zadania publicznego, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [709.59 KB]

Ikona docFormularz uwag, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [45.50 KB]

 

Autor: Gmina Borzechów
Powrót