DZIENNIK USTAW
Ikona dokumenty
MONITOR POLSKI
Ikona dokument
ARCHIWALNA STRONA GMINY
Ikona strona internetowa

AKTUALNOŚCI Drukuj Zapisz

Informacje o złożeniu ofert na realizację zadania w trybie bezkonkursowym

Przekazywanie dokumentów
30 lipca 2021

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami

Na podstawie art. 19a ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) uznając celowość realizacji zadania publicznego Wójt Gminy w Borzechowie podaje do publicznej wiadomości
w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy Borzechów oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie jednostki samorządu treść oferty złożonej dnia 30 lipca 2021 r. przez Koło Gospodyń Wiejskich „Działaczki z Kępskiej paczki” w Kępie.

Ikona pdfDokument w formie tekstowej, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [38.02 KB]

Ikona pdfDokument w formie skanowanej, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.14 MB]

Na podstawie art. 19a ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) uznając celowość realizacji zadania publicznego Wójt Gminy w Borzechowie podaje do publicznej wiadomości
w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy Borzechów oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie jednostki samorządu treść oferty złożonej dnia 30 lipca 2021 r. przez Koło Gospodyń Wiejskich „Z PRZYTUPEM” w Ryczydole.

Ikona pdfDokument w formie tekstowej, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [37.46 KB]

Ikona pdfDokument w formie skanowanej , plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.10 MB]

 

Na podstawie art. 19a ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) uznając celowość realizacji zadania publicznego Wójt Gminy w Borzechowie podaje do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy Borzechów oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie jednostki samorządu treść oferty złożonej dnia 30 lipca 2021 r. przez Koło Gospodyń Wiejskich „DOBROWIANKI” w Dobrowoli.

 

Ikona pdfDokument w formie tekstowej, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [36.68 KB]

Ikona pdfDokument w formie skanowanej, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.11 MB]

 

Na podstawie art. 19a ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) uznając celowość realizacji zadania publicznego Wójt Gminy w Borzechowie podaje do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy Borzechów oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie jednostki samorządu treść oferty złożonej dnia 30 lipca 2021 r. przez Koło Gospodyń Wiejskich w Kłodnicy Dolnej.

 

Ikona pdfDokument w wersji tekstowej, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [35.01 KB]

Ikona pdfDokument w wersji skanowanej, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.12 MB]

Na podstawie art. 19a ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) uznając celowość realizacji zadania publicznego Wójt Gminy w Borzechowie podaje do publicznej wiadomości  w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy Borzechów oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie jednostki samorządu treść oferty złożonej dnia 30 lipca 2021 r. przez Koło Gospodyń Wiejskich „PSZCZÓŁKI” w Kłodnicy Górnej.

Ikona pdfDokument w wersji tekstowej, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [37.64 KB]

Ikona pdfDokument w wersji skanowanej, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.19 MB]


 

Ikona docFormularz uwag, plik: Rozszerzenie: doc, Rozmiar: [45.50 KB]

 

Autor: Gmina Borzechów
Powrót