DZIENNIK USTAW
Ikona dokumenty
MONITOR POLSKI
Ikona dokument
ARCHIWALNA STRONA GMINY
Ikona strona internetowa

AKTUALNOŚCI Drukuj Zapisz

Zgłaszanie strat w gospodarstwach rolnych

logo gminy Borzechów z napisem wnioski o szacowanie strat w uprawach
12 lipca 2021
Wójt Gminy Borzechów informuje rolników, którzy zostali poszkodowani przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne, że straty w gospodarstwach rolnych spowodowane w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych można zgłaszać do Urzędu Gminy Borzechów.

     Składane oświadczenie o poniesionych stratach w uprawach musi być zgodne z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie  złożonym w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

     Wraz z oświadczeniem, każdy rolnik zobowiązany jest  przedłożyć kserokopię wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich na 2021 rok, który można pozyskać ze strony internetowej ARiMR link www.arimr.gov.pl – zakładka eWniosekPlus.

     Bardzo ważne jest, aby w tabeli oświadczenia wpisać wszystkie uprawy niezależnie od wielkości poniesionych strat (również nieuszkodzone), zgodnie z danymi zawartymi we wniosku o dopłaty bezpośrednie składanym do ARiMR.!!!

     Nadmieniam, że właściciel gospodarstwa składając wniosek o oszacowanie strat zobowiązany jest złożyć oświadczenie czy wnioskował albo będzie wnioskował w roku bieżącym o oszacowanie strat w uprawach spowodowanych wystąpieniem suszy.

     Gospodarstwa, w których prowadzona jest produkcja zwierzęca obowiązani są do złożenia dodatkowego oświadczenia o wielkości tej produkcji.

WNIOSKI O OSZACOWANIE STRAT

Wniosek o oszacowanie strat 2021

Ikona pdfWniosek o oszacowanie strat 2021 , plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [388.23 KB]

Oświadczenie susza

Ikona pdfOświadczenie susza, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [246.60 KB]

Oświadczenie zwierzęta

Ikona pdfOświadczenie zwierzęta, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [451.17 KB]

Oświadczenie budynki i maszyny

Ikona pdfOświadczenie budynki i maszyny, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [345.99 KB]

 

Oświadczenie straty w plantacjach wieloletnich

Ikona pdfOświadczenie straty w plantacjach wieloletnich, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [271.92 KB]

Autor: Gmina Borzechów
Powrót