DZIENNIK USTAW
Ikona dokumenty
MONITOR POLSKI
Ikona dokument
ARCHIWALNA STRONA GMINY
Ikona strona internetowa

AKTUALNOŚCI Drukuj Zapisz

Raport o stanie Gminy Borzechów za rok 2020

napis na niebieskim tle raport o stanie gminy
02 czerwca 2021

ZARZĄDZENIE NR   26/2021

Wójta  Gminy   BO R Z E C H Ó W

z dnia 31 maja 2021 r.

 

w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Borzechów za rok 2020

 

 

     Na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

     Przedstawiam raport o stanie Gminy Borzechów za rok 2020, stanowiący załącznik do

niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

   Raport o stanie Gminy Borzechów podlega przedłożeniu Radzie Gminy Borzechów oraz publikacji na stronie internetowej Gminy Borzechów i w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

§ 3

    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Raportu o stanie Gminy Borzechów za rok 2020

Ikona pdfRaport o stanie Gminy Borzechów za rok 2020, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [1.01 MB]

Autor: Gmina Borzechów
Powrót