DZIENNIK USTAW
Ikona dokumenty
MONITOR POLSKI
Ikona dokument
ARCHIWALNA STRONA GMINY
Ikona strona internetowa

AKTUALNOŚCI Drukuj Zapisz

INFORMACJA WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 28 maja 2021 r.

logo wojewody lubelskiego
31 maja 2021
PN-VII.0520.29.2021

       Na podstawie art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845, z późn. zm.) informuję, że w dniu
26 maja br. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów
w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 957), wskazujące nowe uregulowania w związku ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.
Wyżej wymienione rozporządzenie zmieniające wprowadziło m.in następujące zmiany:
  •  od 4 czerwca 2021 r. prowadzenie działalności twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki (ujętej w PKD w dziale 90.0) jest dopuszczalne na otwartym powietrzu pod warunkiem zachowania reżimu sanitarnego określonego przepisami prawa oraz określonego limitu widzów i słuchaczy – do limitu osób nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19;
  • do 5 czerwca 2021 r. prowadzenie działalności twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki (ujętej w PKD w dziale 90.0) jest dopuszczalne także w pomieszczeniach pod warunkiem zachowania reżimu sanitarnego określonego przepisami prawa;
  • do 5 czerwca 2021 r. prowadzenie przez biblioteki publiczne i naukowe działalności polegającej na organizacji spotkań i wydarzeń jest dopuszczalne w pomieszczeniach pod warunkiem zachowania reżimu sanitarnego określonego przepisami prawa;
  • z obowiązku odbycia obowiązkowej kwarantanny zostały zwolnione osoby, posiadające negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, wykonanego
    po przylocie na terytorium RP na terenie lotniska, przed odprawą graniczną.

 

         Ponadto wprowadzono inne uregulowania w zakresie ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

                                                                                                             WOJEWODA LUBELSKI

                                                                                                                      Lech Sprawka

Autor: Gmina Borzechów
Powrót