DZIENNIK USTAW
Ikona dokumenty
MONITOR POLSKI
Ikona dokument
ARCHIWALNA STRONA GMINY
Ikona strona internetowa

AKTUALNOŚCI Drukuj Zapisz

INFORMACJA WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 26 kwietnia 2021 r

logo wojewody lubelskiego
28 kwietnia 2021

PN-VII.0520.23.2021

Na podstawie art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845, z późn. zm.) informuję, że:
-    z dniem 21 kwietnia 2021 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 729),
-    z dniem 23 kwietnia 2021 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 748),
wskazujące nowe uregulowania w związku ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.
W wyżej wymienionych rozporządzeniach zmieniających wprowadzono zmiany polegające m.in. na:
-    dopuszczeniu możliwości zaszczepienia osób innych niż objęte etapami „0” oraz „I”, które ukończyły 18 lat - w przypadku ryzyka niewykorzystania szczepionki,
-    możliwości prowadzenia działalności związanej z fryzjerstwem i pozostałymi zabiegami kosmetycznymi (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.02.Z) oraz związanej z działalnością salonów tatuażu i piercingu (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.09.Z) - wyłącznie na obszarze województwa: podlaskiego, podkarpackiego, warmińsko-mazurskiego, lubelskiego, pomorskiego, lubuskiego, świętokrzyskiego, mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego, zachodniopomorskiego, małopolskiego - z zachowaniem określonego reżimu sanitarnego,
-    wydłużeniu    terminu obowiązywania pozostałych ograniczeń    ustanowionych
ww. rozporządzeniem - do dnia 3 maja 2021 r.


Dodatkowo wprowadzono inne uregulowania w zakresie ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

 

WOJEWODA LUBELSKI
/-/
Lech Sprawka
/podpisano elektronicznie/
Autor: Gmina Borzechów
Powrót