DZIENNIK USTAW
Ikona dokumenty
MONITOR POLSKI
Ikona dokument
ARCHIWALNA STRONA GMINY
Ikona strona internetowa

AKTUALNOŚCI Drukuj Zapisz

Informacja do producentów produkcji pierwotnej o aktualnych zaleceniach dotyczących zatrudniania cudzoziemców przy pracach sezonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS COV-2.

logo państwowego instektora sanitarnego
28 kwietnia 2021
Zalecenia te są dostępne na stronie internetowej Głównego Inspektora Sanitarnego (gis.gov.pl) (link https://www.gov.pl/web/rolnictwo/wytyczne-dla-producentow-rolnych-zatrudniaiacych-
cudzoziemcow-przy-pracach-sezonowych), pn.:    „Wytyczne MRiRW oraz GIS dla
producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS CoV-2, aktualizacja 31.03.2021
Zgodnie z nimi przez okres obowiązywania na terenie Polski stanu epidemii zalecane jest stosowanie rekomendacji w zakresie m.in. Procedur dotyczących zapewnienia transportu i warunków kwarantanny (część A), Procedur ograniczających szerzenie się wirusa (część B), Procedur w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem u pracownika (część C).
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie, podobnie jak w roku 2020 prosi o przekazywanie danych dotyczących lokalizacji gospodarstw rolnych, w których przy zbiorach płodów rolnych pracują cudzoziemcy za pośrednictwem dostępnych środków komunikacji, w tym poprzez pocztę elektroniczną na adres psse.lublin@pis.gov.pl.
Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie informuje, iż służy pomocą merytoryczną oraz materiałami edukacyjnymi
Autor: Gmina Borzechów
Powrót