DZIENNIK USTAW
Ikona dokumenty
MONITOR POLSKI
Ikona dokument
ARCHIWALNA STRONA GMINY
Ikona strona internetowa

AKTUALNOŚCI Drukuj Zapisz

ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH ROZPATRZONYCH W 2020 R.

zdjęcie osoby podpisującej dokument i napis petycje
13 kwietnia 2021

 

ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH ROZPATRZONYCH W 2020 R.

 

Numer petycji

Numer

kancelaryjny

Data

złożenia

Przedmiot petycji

Imię
i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję*

Podmiot rozpatrujący petycję

Przewidywany termin rozpatrzenia petycji

Data

rozpatrzenia

1.

ORG.1431.13.2020

25.03.2020

dot. przyporządkowania załącznika do petycji
o nazwie „Pismo
w spr. udostępnienia platformazakupowa.pl” do odpowiedniej klasy z wykazu akt w trybie wyżej wzmiankowych przepisów

Open Nexus
Sp. z o.o.

Ireneusz Chmiel

 

Szulc-Efekt Sp. z o.o.

Adam Szulc

ul. Poligonowa

04-051 Warszawa

Rada Gminy

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy
o petycjach, nie później niż
w terminie
3 miesięcy od dnia złożenia petycji

12.05.2020

2.

ORG.1431.16.2020

21.04.2020

dot. wprowadzenia screeningu interesantów
z podwyższoną temperatura ciała

SMEbusiness.pl
Sp. z o.o.

ul. Domaniewska 47/10

02-672 Warszawa

Rada Gminy

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy
o petycjach, nie później niż
w terminie
3 miesięcy od dnia złożenia petycji

17.06.2020

3.

ORG.1431.18.2020

24.04.2020

dot. wezwanie do podjęcia przez Radę Gminy uchwały
w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem

Koalicja Polska Wolna od 5G

Rada Gminy

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy
o petycjach, nie później niż
w terminie
3 miesięcy od dnia złożenia petycji

5.05.2020

 

petycja pozostawiona bez rozpatrzenia

 

4.

ORG.152.1.2020

9.06.2020

dot. remontu i modernizacji lecznicy w Borzechowie

brak zgody na udostępnienie danych

Rada Gminy

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy
o petycjach, nie później niż
w terminie
3 miesięcy od dnia złożenia petycji

31.07.2020

 

petycja pozostawiona bez rozpatrzenia

 

5.

ORG.1431.44.2020

24.09.2020

dot. programu edukacyjnego „Przygotujmy lepszy świat”

SMEbusiness.pl

Sp. z o.o.

ul. Domaniewska 47/10

02-672 Warszawa

Wójt Gminy

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy
o petycjach, nie później niż
w terminie
3 miesięcy od dnia złożenia petycji

25.09.2020

 

przekazanie petycji placówkom oświatowym

 

6.

ORG.152.2.2020

10.12.2020

dot.  podjęcia uchwały w przedmiocie masowych szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

Ryszard Zajączkowski

Rada Gminy

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy
o petycjach, nie później niż
w terminie
3 miesięcy od dnia złożenia petycji

7.01.2021

 

uznanie petycji za niezasadną

 

7.

ORG.1431.56.2020

21.12.2020

dot. zarządzania bezpieczeństwem informacji
 w urzędzie

Tomasz Piotrowicz

PROTON

Wójt Gminy

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy
o petycjach, nie później niż
w terminie
3 miesięcy od dnia złożenia petycji

8.01.2021

 

Borzechów, 12.04.2021 r.

 

Zatwierdził:  Wójt Gminy Zenon Madzelan